Nábory dětí 2019/2020

Nábor plavců na nadcházející sezónu 2019 - 2020 proběhne v úterý 17. září od 16 hodin. 

K náboru se lze přihlásit buď přes email: plavanibohumin@seznam.cz (uveďte prosím jméno a příjmení dítěte, datum narození a případně telefonický kontakt na rodiče), nebo vyplněním přihlášky na www.pkbohumin.cz. V obou případech Vám zašleme čas, na kdy Vás na nábor pozveme. Dodržením těchto časů předejdeme přílišným frontám a dlouhému čekání.

Náboru se nemusí zúčastnit děti, které již u nás plavaly. Rodičům těchto dětí stačí potvrdit přihlášku na www.pkbohumin.cz. (Odkaz Vám šel na email vyplněný v systému). Do konce srpna máte rezervovaná místa. Při pozdějším přihlášení se vystavujete riziku, že bude Vaše místo podstoupeno nově příchozím.

Co k náboru: děti - plavky, případně brýle. Rodiče - šortky, případně cukle (dle pravidel aquacentra nelze vstupovat na bazén v civilním oblečení). 

TRÉNINKY NEZÁVODNÍCH SKUPIN ZAČNOU OD PONDĚLÍ 23. ZÁŘÍ DLE POSLÉZE ZVEŘEJNĚNÉHO ROZVRHU.

Vyplnění přihlášky na webu www.pkbohumin.cz je nezbytnou podmínkou přijetí do klubu. Samotné vyplnění přihlášky však neznamená automatické přijetí. U přihlašovaných v průběhu roku musí přihlášení vždy předcházet domluva s vedením plaveckého klubu.

 

Tréninky 2019/2020

 

 
bude zveřejněno do neděle 22. září
 
Víte, že kvůli škole, jiným kroužkům, nebo pracovnímu vytížení OPRAVDU NEEXISTUJE ZPŮSOB, že byste mohli v určité dny, nebo hodiny chodit na trénink? Dejte nám to do 10. září vědět a my se Vás pokusíme nasadit do alternativní skupiny plavající v přijatelný termín, pokud to ovšem bude možné. Žádosti piště pouze a jen na email: PLAVANIBOHUMIN@SEZNAM.CZ V případě zaslání sms, nebo telefonického hovoru máte velmi vysokou pravděpodobnost, že Váš požadavek nebude zaznamenán a bude zapomenut. 

Rozdělení dětí do skupin 2019/2020

Při rozdělování dětí do skupin zohledňujeme 2 faktory: věk a výkonnost. Do 10 let věku plavou všechny děti ve skupinách označovaných jako ZP tzn. základní plavání. V rámci skupin ZP rozlišujeme úrovně A (věk 5 let), úroveň B (věk 6-7 let) a úroveň C (věk 8-9 let). S ohledem na výkonnost je vyjímečně možný posun o jednu úroveň výš, nebo níž. Ty nejšikovnější děti z kategorie C jsou pak zařazeny do skupiny P tzn. přípravka. Úkolem přípravky je připravit děti na přechod mezi závodní plavce. Ve věku 10 let pak dochází na základě výkonnosti a zájmu k rozdělení plavců na závodníky - skupiny Z a kondiční - skupiny K

Při rozdělování do skupin se snažíme, je-li to možné, zařazovat sourozence do skupin plavajících v co nejbližší časy. 

(Hledání jmen vašich dětí ulehčí stisk kláves ctr (společně s) f a následné vepsání části jména.

 

Časy tréninků jednotlivých skupin 2019/2020

 

bude zveřejněno do neděle 22. září

Vyhledávání

Kontakt

Plavecký klub Bohumín Přihlášky do klubu
www.pkbohumin.cz
+420 604 920 452

VÝLUKY V PLAVÁNÍ V 1. POLOLETÍ 2019/2020

 

 

INFORMACE K PLATBĚ

číslo účtu: 2701305164 / 2010 

variabilní symbol - generován automaticky, obdržíte v emailu

do zprávy pro příjemce uveďte - Jméno dítěte

Platby za 1. pol 2019/2020

Skupiny ZPA 1300,- Kč / pololetí

Skupiny ZPB, ZPC, K 2000,- Kč / pololetí

V případě sourozenců je částka za druhého a případně každého dalšího sourozence  Kč / pololetí 

Pokud byste chtěli podpořit náš plavecký klub sponzorským darem, případně byste nám pomohli najít sponzora, nabízíme půlroční osvobození (v případě vyšší částky i delší) od členských příspěvků pro Vaše dítě.

 

INFORMACE K PLATBĚ ZA PRVNÍ POLOLETÍ BUDOU ROZESLÁNY NA MEILY UVEDENÉ V PŘIHLÁŠCE DO KONCE ZÁŘÍ.