Nábory dětí 2018/2019

Od dubna již nové plavce nepřijímáme. Všechny zájemce o plavání odkazujeme na zářijový termín náboru. Nábor proběhne první úterý po technické odstávce aquacentra, zpravidla ve třetím zářijovém týdnu.

 

Nábor plavců na sezónu 2018 - 2019 proběhl v úterý 18. září. V průběhu sezóny je přijetí nových členů možné pouze po domluvě přes email: plavanibohumin@seznam.cz.

Vyplnění přihlášky na webu www.pkbohumin.cz je nezbytnou podmínkou přijetí do klubu. Samotné vyplnění přihlášky však neznamená automatické přijetí. U přihlašovaných v průběhu roku musí přihlášení vždy předcházet domluva s vedením plaveckého klubu.

 

Tréninky 2018/2019

 

+ Z1, Z2 každá středa 16:00 - 17:00 suchá příprava ve sportovní hale vedle bazénu

Rozdělení dětí do skupin 2018/2019

Při rozdělování dětí do skupin zohledňujeme 2 faktory: věk a výkonnost. Do 10 let věku plavou všechny děti ve skupinách označovaných jako ZP tzn. základní plavání. V rámci skupin ZP rozlišujeme úrovně A (věk 5 let), úroveň B (věk 6-7 let) a úroveň C (věk 8-9 let). S ohledem na výkonnost je vyjímečně možný posun o jednu úroveň výš, nebo níž. Ty nejšikovnější děti z kategorie C jsou pak zařazeny do skupiny P tzn. přípravka. Úkolem přípravky je připravit děti na přechod mezi závodní plavce. Ve věku 10 let pak dochází na základě výkonnosti a zájmu k rozdělení plavců na závodníky - skupiny Z a kondiční - skupiny K

Při rozdělování do skupin se snažíme, je-li to možné, zařazovat sourozence do skupin plavajících v co nejbližší časy. 

(Hledání jmen vašich dětí ulehčí stisk kláves ctr (společně s) f a následné vepsání části jména.

 

Časy tréninků jednotlivých skupin 2018/2019

 

 

skupina dny čas   skupina dny čas
K1 stř-pá 18:45 - 19:30   ZPA3 pá 17:15-18:00  
K2 po-čt 18:45 - 19:30   ZPB1 po-stř 17:15-18:00
K3 út 18:45-19:30 pá 17:45 - 18:30   ZPB2 út-čt 16:30-17:15
K4 út-čt út 18:45-19:30   ZPB3 út-čt 17:15-18:00
K5 po-stř 15:00-15:45   ZPB4 st 16:45-17:30 pá 17:00-17:45
K6 út-čt 15:00-15:45   ZPB5 st 17:30-18:15 pá 16:30-17:15
P1 po,pá 15:00-16:00 st 15:45-16:45   ZPB6 út-čt 18:00-18:45
P2 út-čt 15:00-16:00   ZPC1 po-stř 18:00-18:45
Z1 po-pá     ZPC2 út-čt 15:45-16:30
Z2 po-pá     ZPC3 po-stř 15:45-16:30
Z4 po, stř, pá     ZPC4 po-čt 18:00-18:45
ZPA1 po 16:30-17:15     ZPC5 út-pá 18:00-18:45
ZPA2 st 16:30-17:15          

 

Vyhledávání

Kontakt

Plavecký klub Bohumín Přihlášky do klubu
www.pkbohumin.cz
+420 604 920 452

VÝLUKY V PLAVÁNÍ V 2. POLOLETÍ 2018/2019

1. února - pololetní prázdniny (konec 1. pololetí)

11. - 15. února - jarní prázdniny

18. - 22. dubna - velikonoční prázdniny

1. a 8. května - státní svátky

21. června - konec 2. pololetí

 

 

INFORMACE K PLATBĚ

číslo účtu: 2701305164 / 2010 

variabilní symbol - 

do zprávy pro příjemce uveďte -

Platby za 1. pol 2018/2019

Skupiny ZPA Kč / pololetí

Skupiny ZPB, ZPC, K  Kč / pololetí

V případě sourozenců je částka za druhého a případně každého dalšího sourozence  Kč / pololetí 

Pokud byste chtěli podpořit náš plavecký klub sponzorským darem, případně byste nám pomohli najít sponzora, nabízíme půlroční osvobození (v případě vyšší částky i delší) od členských příspěvků pro Vaše dítě.

 

INFORMACE K PLATBĚ ZA DRUHÉ POLOLETÍ BUDOU ROZESLÁNY NA MEILY UVEDENÉ V PŘIHLÁŠCE NA POČÁTKU ÚNORA.