Příměstské tábory jsou realizovány za příspění Evropské unie, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.
Název projektu: Plavecké příměstské tábory 
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009414
 
Projekt je zaměřen na podporu zaměstnaných rodičů a osob pečujících o děti školního věku v období školních prázdnin.

Příměstské tábory v roce 2020

 
Čtyři turnusy v roce 2020 
 
Obdobně, jako v roce 2019, proběhnou i v roce 2020 čtyři turnusy příměstských plaveckých táborů. 
První turnus se konal o jarních prázdninách, zbývající jsou plánovány na letní prázdniny. Všechny prázdninové turnusy mají aktuálně naplněnou kapacitu. Aktuálně vybíráme od rodičů nezbytnou dokumentaci. Rezervováno místo na táboře má vždy prvních 20 dětí, jejichž rodiče se přihlásí formou emailu na adrese plavanibohumin@seznam.cz, do týdne od přihlášení zaplatí zálohu 1 000 Kč a následně pak v červnu dodají veškeré nezbytné dokumenty k přijetí (přihláška, karta účastníka a potvrzení o postavení na trhu práce - poslední dva dokumenty nemusí dodávat rodiče, kteří je odevzdali již v předchozích letech a nedošlo u nich ke změně zaměstnavatele. U nich stačí pouze písemné prohlášení, že ke změně nedošlo). V případě, že někdo z rodičů nedodá nezbytné dokumenty nejpozději 14 dní před nástupem na tábor, může dojít ke stornování přihlášky, vrácení zálohy a podstoupení rezervovaných míst náhradníkům.
 
 
 
Program vhodný pro děti ročníků 2013 - 2005
 
 Cena:
 
    1 000,- Kč/týden/dítě    
 • V ceně celodenní pitný režim, svačina, oběd, vstupné, pronájmy sportovišť a doprava na výlet
 • Platby bezhotovostně, číslo účtu: 2701305164 / 2010 (do zprávy pro příjemce uveďte: jméno a příjmení dítěte - tábor, např. Jan Novák - tábor)
 
 Podmínky přijetí:
 • Přednostní právo přijetí mají členové Plaveckého klubu Bohumín
 • Přijato bude prvních 20 dětí, jejichž rodiče se přihlásí formou emailu na adrese plavanibohumin@seznam.cz, do týdne od přihlášení zaplatí zálohu 1 000 Kč a následně pak nejpozději do konce června dodají veškeré nezbytné dokumenty k přijetí - přihláška, karta účastníka, potvrzení o postavení na trhu práce
 • Potvrzení o postavení na trhu práce a kartu účastníka nemusí dodávat rodiče, kteří je odevzdali již v předchozích letech a nedošlo u nich od té doby ke změně zaměstnavatele. U nich stačí pouze písemné prohlášení, že ke změně nedošlo
 • V případě, že někdo z rodičů nedodá nezbytné dokumenty nejpozději 14 dní před termínem zahájení tábora,  může dojít ke stornování přihlášky, vrácení zálohy a podstoupení rezervovaných míst náhradníkům.
 • V případě doplnění kapacity o nečleny Plaveckého klubu Bohumín, budou přijati pouze plavci
 
Dokumenty:
 
 Kontakt:
 
Termíny táborů 2020:
 • 1. turnus - 17. - 21. února 2020 - proběhl
 • 2. turnus - 13. - 17. července 2020 - kapacita naplněna, volná jen náhradnická místa
 • 3. turnus - 3. - 7. srpna 2020 - kapacita naplněna, volná jen náhradnická místa
 • 4. turnus - 24. - 28. srpna 2020 - kapacita naplněna, volná jen náhradnická místa
      
 
 

 Denní program:

 
7:45 - 8:30        příjem dětí - tělocvična ZŠ ČSA Bohumín
8:30                  zahájení programu
9:00 - 10:30      Plavecký trénink (rozvoj techniky, kondice a hry)
10:30                Svačina
11:00 - 12:00    Dopolední herní blok (připraveny máme známé i netradiční hry, podle počasí v tělocvičně, na hřiště, nebo v městských sportovištích)
12:00                 Oběd
12:30 - 13:30    Deskové hry a odpočinkový program
13:30 - 15:30    Odpolední herní blok
15:00                 Konec oficiálního programu
15:00 - 16:00    vyzvednutí dětí
 
 
Program a časový harmonogram se může s ohledem na organizační důvody mírně upravit.

INFORMACE PŘED NÁSTUPEM NA TÁBOR

 

Kde se budeme scházet?

 • Sraz první a každý další den budeme mít od 7:45 do 8:30 u vstupu do tělocvičny na ZŠ ČSA, kde bude naše základna.

Co první den s sebou:

 • Baťůžek - (na přenos plavek, ručníku, pití a svačiny). Každý den se děti budou přesunovat ze základny na bazén a zpět.
 • Bandaska na pití - Pití k doplnění bandasek budeme mít na základně (ZŠ ČSA). Na bazéně, v tělocvičně a jiných místech si budou muset děti nosit svou bandasku, kterou si vždy budou moci naplnit.
 • Svačina - děti každý den dostanou, nemusí si ji brát z domu
 • Oblečení na venek - sportovní oblečení a boty na venek, vše zohledňující aktuální počasí. Tenisky a převlečení do tělocvičny (Vše je možno nechat v uzamčené šatně po celou dobu tábora). Pokrývka hlavy!
 • Plavky, brýle, ručník, (cukle)
 • 10 Kč mince, nebo žeton na skříňku na bazén
 
    Kontakt na Vedoucí dětí:
 
773 077 103
 

Vyhledávání

Kontakt

Plavecký klub Bohumín Přihlášky do klubu
www.pkbohumin.cz
+420 604 920 452