Příměstské tábory jsou realizovány za příspění Evropské unie, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.
Název projektu: Plavecké příměstské tábory 
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009414
 
Projekt je zaměřen na podporu zaměstnaných rodičů a osob pečujících o děti školního věku v období školních prázdnin.

Příměstské tábory v roce 2020

 
Čtyři turnusy v roce 2020 
 
Obdobně, jako v roce 2019, proběhnou i v roce 2020 čtyři turnusy příměstských plaveckých táborů. 
První turnus se konal o jarních prázdninách, zbývající jsou plánovány na letní prázdniny. Aktuálně shromažďujeme přihlášky a to až do doby naplnění kapacity. Rezervováno místo na táboře bude mít vždy prvních 20 dětí, jejichž rodiče se přihlásí formou emailu na adrese plavanibohumin@seznam.cz, do týdne od přihlášení zaplatí zálohu 1 000 Kč a následně pak v červnu (nejpozději do 15. června) dodají veškeré nezbytné dokumenty k přijetí (přihláška, karta účastníka a potvrzení o postavení na trhu práce - poslední dva dokumenty nemusí dodávat rodiče, kteří je odevzdali již v předchozích letech a nedošlo u nich ke změně zaměstnavatele. U nich stačí pouze písemné prohlášení, že ke změně nedošlo). V případě, že někdo z rodičů nedodá nezbytné dokumenty do stanoveného termínu, může dojít ke stornování přihlášky, vrácení zálohy a podstoupení rezervovaných míst náhradníkům.
 
 
 
Program vhodný pro děti ročníků 2013 - 2005
 
 Cena:
 
    1 000,- Kč/týden/dítě    
 • V ceně celodenní pitný režim, svačina, oběd, vstupné, pronájmy sportovišť a doprava na výlet
 • Platby bezhotovostně, číslo účtu: 2701305164 / 2010 (do zprávy pro příjemce uveďte: jméno a příjmení dítěte - tábor, např. Jan Novák - tábor)
 
 Podmínky přijetí:
 • Přednostní právo přijetí mají členové Plaveckého klubu Bohumín
 • Přijato bude prvních 20 dětí, jejichž rodiče se přihlásí formou emailu na adrese plavanibohumin@seznam.cz, do týdne od přihlášení zaplatí zálohu 1 000 Kč a následně pak nejpozději do 10. února dodají veškeré nezbytné dokumenty k přijetí - přihláška, karta účastníka, potvrzení o postavení na trhu práce
 • Potvrzení o postavení na trhu práce a kartu účastníka nemusí dodávat rodiče, kteří je odevzdali již v předchozích letech a nedošlo u nich od té doby ke změně zaměstnavatele. U nich stačí pouze písemné prohlášení, že ke změně nedošlo
 • V případě, že někdo z rodičů nedodá nezbytné dokumenty v termínu do 10. února,  může dojít ke stornování přihlášky, vrácení zálohy a podstoupení rezervovaných míst náhradníkům.
 • V případě doplnění kapacity o nečleny Plaveckého klubu Bohumín, budou přijati pouze plavci
 
Dokumenty:
 
 Kontakt:
 
Termíny táborů 2020:
 • 1. turnus - 17. - 21. února 2020 - proběhl
 • 2. turnus - 13. - 17. července 2020 - kapacita naplněna, volná jen náhradnická místa
 • 3. turnus - 3. - 7. srpna 2020 - probíhá přihlašování
 • 4. turnus - 24. - 28. srpna 2020 - probíhá přihlašování
      
 
 

 Denní program:

 
7:45 - 8:30        příjem dětí - tělocvična ZŠ ČSA Bohumín
8:30                  zahájení programu
9:00 - 10:30      Plavecký trénink (rozvoj techniky, kondice a hry)
10:30                 Svačina
11:00 - 12:00    Dopolední herní blok (připraveny máme známé i netradiční hry, podle počasí v tělocvičně, na hřiště, nebo v městských sportovištích)
12:00                 Oběd
12:30 - 13:30    Deskové hry a odpočinkový program
13:30 - 15:30    Odpolední herní blok
15:00                 Konec oficiálního programu
15:00 - 16:00    vyzvednutí dětí
 
 
Program a časový harmonogram se může s ohledem na organizační důvody mírně upravit.

INFORMACE PŘED NÁSTUPEM NA TÁBOR

 

Kde se budeme scházet?

 • Sraz první a každý další den budeme mít od 7:45 do 8:30 u vstupu do tělocvičny na ZŠ ČSA, kde bude naše základna.

Co první den s sebou:

 • Baťůžek - (na přenos plavek, ručníku, pití a svačiny). Každý den se děti budou přesunovat ze základny na bazén a zpět.
 • Bandaska na pití - Pití k doplnění bandasek budeme mít na základně (ZŠ ČSA). Na bazéně, v tělocvičně a jiných místech si budou muset děti nosit svou bandasku, kterou si vždy budou moci naplnit.
 • Oblečení na venek - sportovní oblečení a boty na venek, vše zohledňující aktuální počasí. Tenisky a převlečení do tělocvičny (možno nechat v uzamčené šatně po celou dobu tábora). 
 • Plavky, brýle, ručník, (cukle)
 • 10 Kč mince, nebo žeton na skříňku na bazén
 
    Kontakt na Vedoucí dětí:
 
 

Vyhledávání

Kontakt

Plavecký klub Bohumín Přihlášky do klubu
www.pkbohumin.cz
+420 604 920 452