ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO SKUPIN

12.09.2020 12:13

v záložce TRÉNINKY naleznete rozdělení dětí do skupin a časy tréninků jednotlivých skupin. 

 

Snažili jsme se vyhovět Vašim požadavkům na dny, případně hodiny tréninků a rovněž na sladění tréninků sourozenců. V drtivé většině požadavků se nám to snad podařilo, nicméně nastalo několik málo případů, kdy neexistovala varianta, jak Vašim požadavkům vyhovět. Přesto pokud na vypsané tréninky opravdu docházet nemůžete, napište nám je do pátku 18. září do 15:00 hodin výhradně na email plavanibohumin@seznam.cz. SMS, případně telefonické hovory k přeřazení nepovedou. Při absolutní naplněnosti všech skupin nadto budeme moci vyhovět pouze sejdou-li se dva protichůdné požadavky, (tzn. žádost o přestup ze skupiny A do skupiny B a zároveň ze skupiny B na přestup do skupiny A). 

 

K vlastnímu přeřazování pak přistoupíme v sobotu 19. září.

Vyhledávání

Kontakt

Plavecký klub Bohumín Přihlášky do klubu
www.pkbohumin.cz
+420 604 920 452