Rozdělení plavců

Rozdělení dětí do skupin 2023/2024

Rozdělení plavců do skupin na sezónu 2023/2024 

Při rozdělování jsme se snažili vedle věkových a dovednostních kritérií zohledňovat i Vaše požadavky. Ne vždy jim však šlo stoprocentně vyhovět. Stejně tak nebylo možné přiblížit k sobě tréninky u úplně všech sourozenců, zvlášť pokud je mezi nimi větší věkový rozdíl.

  • Pokud víte, že v některé dny (časy) OPRAVDU nebude moci Vaše dítě na tréninky chodit, napište nám to výhradně emailem na adresu: plavanibohumin@seznam.cz a my se Vám pokusíme vyjít vstříc. V případě Sms zpráv a telefonátů nejsme schopni zaručit, že se na Vaše požadavky nezapomene.
  • Do pátku 22. září budeme sbírat případné požadavky na změnu
  • Vyjít vstříc Vám budeme moci pouze, pokud se v nějaké vhodné skupině uvolní místo.
  • Do pátku 22. září se lze nahlásit k donáboru

Rozdělení dětí do skupin 2023/2024

Při rozdělování do skupin se vždy snažíme, je-li to možné, zařazovat sourozence do skupin plavajících v co nejbližší časy.

Při rozdělování dětí do skupin zohledňujeme 2 faktory: věk a výkonnost. Do 10 let věku plavou všechny děti ve skupinách označovaných jako ZP tzn. základní plavání. V rámci skupin ZP rozlišujeme úrovně A (věk 5 let), úroveň B (věk 6-7 let) a úroveň C (věk 8-9 let). S ohledem na výkonnost je vyjímečně možný posun o jednu úroveň výš, nebo níž. Ty nejšikovnější děti z kategorie jsou pak zařazeny do skupiny P tzv. přípravka. Úkolem přípravky je připravit děti na přechod mezi závodní plavce. Ve věku 10 let pak dochází na základě výkonnosti a zájmu k rozdělení plavců na závodníky - skupiny Z a kondiční - skupiny K.

 

Partneři a sponzoři

děkujeme naším sponzorům